Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2018

29/12/2017

Sáng ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố nhằm triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, tham dự có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai

Đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Báo cáo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, năm 2017, vượt qua khó khăn thách thức, nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%; các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều chuyển biến tích cực. Giá tiêu dùng bình quân tăng 3,53%, lạm phát cơ bản tăng 1,41%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, chất lượng được nâng lên, an toàn hệ thống được bảo đảm. Tỷ giá, thị trường ngoại hối, giá trị đồng tiền Việt Nam ổn định, dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục 51,5 tỷ USD. Xuất khẩu ước đạt gần 214 tỷ USD, tăng 21,1. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước khoảng 33,3% GDP, tăng 12,1%....  Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực với gần 127 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký tăng 45,4% và gần 26,5 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc, lên thứ 55/137; Ngân hàng Thế giới xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc, lên thứ 68/190 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa trên 5.000 thủ tục hành chính. Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh tinh giản biên chế; giảm 3% biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Xử lý nhiều sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, đưa ra xét xử công khai các vụ án lớn, dư luận quan tâm. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành chú trọng; đã giải quyết khoảng 84% số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn khoảng 6,9%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 13,5 triệu, bảo hiểm thất nghiệp đạt 11,4 triệu. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; đến nay có 43 đơn vị cấp huyện và 32% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (mục tiêu kế hoạch đề ra là 31%).

Dự thảo Nghị quyết đưa ra 4 trọng tâm chỉ đạo, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018. Nghị quyết đưa ra 4 trọng tâm chỉ đạo, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp gắn liền với tình hình của đất nước.

Căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra một số chỉ tiêu cụ thể trong các ngành, lĩnh vực để phấn đấu thực hiện như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khoảng 10%; Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 15 triệu lượt. Xây dựng nông thôn mới: có 52 huyện và 37% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành lập mới khoảng 135 nghìn doanh nghiệp...Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực công tác được giao.

Năm 2018, “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”

 Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điểm lại những kết quả nỗi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ trong năm. Thủ tướng Chính phủ đề nghị, bước vào năm 2018 và hướng tới 2021, các bộ, ngành, địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh những tồn tại, hại chế, cần tận dụng đà phát triển của 2017 và thúc đẩy một chương trình phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, cải cách kinh tế sâu rộng nhằm đạt và vượt những mục tiêu quan trọng đề ra cho năm 2018 và cả nhiệm kỳ. Với phương châm 10 chữ của Chính phủ năm 2018 sẽ trình ra Hội nghị hôm nay, đó là: “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”. Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, Chính quyền địa phương nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, quyết tâm cùng nhau siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân; xây dựng một nền công vụ tận tụy, trong sạch, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ. Hành động mạnh mẽ, quyết liệt để chớp lấy thời cơ, đã nói là làm và làm ngay. Cơ cấu lại bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ can bộ, công chức, viên chức. Tăng cường sáng tạo, hiệu quả hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, luôn tìm ra giải pháp tốt, tối ưu để đáp ứng yêu cầu năng động và cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới với công nghệ liên tục thay đổi; phải làm sao để sử dụng nguồn lực của dân ít nhất nhưng đem lại hiệu quả phục vụ nhân dân tốt nhất. Qua hội nghị, sẽ giúp Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp định hướng, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để sự phát triển của Việt Nam bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Kiên quyết đấu tranh với Tham nhũng, các biểu hiện suy thoái

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực của nước ta trong năm 2017.  Đồng chí đề nghị, năm 2018 cần tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 05, Khóa XII. Nhận thức quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nắm bắt những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 04 mang lại. Quan tâm hơn nữa phát triển có hiệu quả văn hóa – xã hội; chăm lo cải thiện đời sống nhân dân; rà soát, hoàn thiện chính sách đối với người có công; thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, ưu tiên phát triển vùng có điều kiện khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng chịu ảnh hưởng nặng của thiện tai.... Khẩn trương triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6, khóa 12 về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới. Kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Chinh phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững manh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII, Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, kiên quyết đấu tranh loại bỏ tham nhũng, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đổi mới mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.  Chú trọng giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là khiếu nại tố cáo kéo dài. Tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, vi phạm pháp luật, đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố, xét xử các vụ nghiêm trọng, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt …

Theo dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày từ ngày 28-29/12/2017./.

                                                                                                                             Ngọc Trân