Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Hội nghị đánh giá hoạt động đầu tư tại khu công nghiệp Trà Đa năm 2017

28/10/2017

Chiều ngày 27/10/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động đầu tư khu công nghiệp Trà Đa năm 2017, qua đó lãnh đạo Ban quản lý lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp về công tác quản lý, cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý Khu kinh tế đã thu hút 05 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 502,9 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt 70,1 tỷ đồng. Đến nay, Khu công nghiệp Trà Đa có 43 nhà đầu tư với 48 dự án, tổng vốn đăng ký là 1.853 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa 9 tháng đầu năm 2017 đạt 113,43 triệu USD, chiếm 27,2% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh (416,32 triệu USD), nộp ngân sách nhà nước 27,5 tỷ đồng (tăng 101% so với cùng kỳ năm 2016). Các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế chính sách cho người lao động.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước cũng như về phía nhà đầu tư vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng…chưa được thực hiện chặt chẽ, một số dự án triển khai chậm tiến độ, có tình trạng mua bán, sang nhượng không được Ban Quản lý xác nhận...
Tại Hội nghị, một số doanh nghiệp đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tăng cường an ninh trật tự và đảm bảo hệ thống chiếu sáng tại Khu công nghiệp, cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã ghi nhận, tiếp thu và cam kết sẽ chấn chỉnh để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Với tinh thần lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung cải cách hành chính, công bố công khai minh bạch các ưu đãi đầu tư, tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư…

images2584875_1.jpg

 
Qua Hội nghị đánh giá hoạt động đầu tư tại khu công nghiệp Trà Đa năm 2017 đã góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Ban Quản lý Khu kinh tế với các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa.
 

                                                                            Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh