Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
12%
 
19%
 
48%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Hội chợ tỉnh Quảng Ninh

14/07/2023

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Văn bản số 1996/VP - KTTH ngày 12/7/2023 về việc UBND tỉnh Quang Ninh mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2023.

Hình ảnh minh họa: Internet


Xem toàn văn tại đây

1. Văn bản UBND tỉnh Gia Lai

2. Văn bản UBND tỉnh Quảng Ninh