Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang

10/06/2021

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai có Văn bản số 917/SCT-QLTM ngày 10/6/2021 về việc hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang.

Hình ảnh minh họa: Internet