Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Hỗ trợ quyên góp phòng, chống dịch Covid-19

03/06/2021

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai có Văn bản số 64/HD-MTTQ-BTT, ngày 31/5/2021 về việc hướng dẫn hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ về đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hình ảnh minh họa: Internet