Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

HỘI THẢO PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CHO SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

18/11/2020

Sáng ngày 18/11/2020, tại Trung tâm hội nghị Pleiku Palace đã diễn ra Hội thảo “ Phát triển tài sản trí tuệ  cho sản phẩm nông nghiệp địa phương”.

Đồng chủ trì Hội nghị có Bà Ayun H’But- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai; Ông Nguyễn Ngọc Cường, PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ ( KHCN) tỉnh; Bà Ngô Phương Trà, Trưởng Văn phòng Đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TP.Hồ Chí Minh, Sở KHCN tỉnh Sơn La, Đồng Tháp; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp;  UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, HTX, các chủ thể của sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, các đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp.
Nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện thực trạng phát triển tài sản trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ,  góp phần phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản địa phương của tỉnh Gia Lai trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, các diễn giả đã truyền tải 06 chủ đề : Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm Nông nghiệp ở Gia Lai; hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và giải pháp phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh Gia Lai; phát triển   tài sản trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản địa phương; giải pháp xây dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc sản địa phương; phát triển và bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận rau An Khê – Gia Lai gắn với xây dụng phát triển nông nghiệp sạch, bền vững.
 Hội thảo kết thúc vào 11h 30 cùng ngày./.
                                                                                  - VPHH –