Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CỦA BCĐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

24/09/2019

Sáng ngày 20/9, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tỉnh huyện triển khai nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo, nghe các sở, ngành báo cáo, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về công tác CCHC trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị
Tại đầu cầu UBND tỉnh: Đồng chí Đỗ Tiến Đông – PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có: Đồng chí Ngô Ngọc Sinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Giám đốc chi nhánh Viettel Gia Lai; Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, có các đồng chí: Lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố; Trưởng các phòng, ban cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. 
Trong thời gian qua với sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban ngành và địa phương, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp theo hướng nền hành chính phục vụ. Theo đó, trong số 34 nhiệm vụ cụ thể cần đạt trong năm nay, đến cuối tháng 8/2019 toàn tỉnh đã hoàn thành 26 nhiệm vụ, đạt 76,47%. Đối với công tác hiện đại hóa hành chính, tính đến thời điểm hiện tại tỷ lệ máy tính/CBCC đạt trên 95%, thực hiện gửi, nhận 2.140.000 văn bản điện tử; 100% UBND các huyện, thị xã, thành phố và trên 94% UBND các xã, phường, thị trấn triển khai mô hình “Một cửa điện tử liên thông”; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 96,8% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trên hệ thống. Dự kiến trong tháng 9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan nâng cấp phần mềm "Một cửa điện tử liên thông" trong tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.  
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Đông – PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh nhấn mạnh: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chưa thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 về ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, xây dựng giải pháp khắc phục cụ thể, thời gian hoàn thành, gắn với trách nhiệm cá nhân, đơn vị cụ thể. Báo cáo kết quả khắc phục những yếu kém của đơn vị mình về UBND tỉnh trước ngày 15/10; Đối với các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương đề nghị các sở, ban, ngành tiếp thu, có văn bản phúc đáp cho các đơn vị, địa phương. Đối với các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh thì các sở, ban, ngành theo chức năng quản lý của đơn vị tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định; Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC, trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên đã được quy định tại Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo CCHC và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐCCHC ngày 18/9/2019 của Trưởng ban Chỉ đạo CCHC, có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương về công tác CCHC, là cơ sở để các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch công tác CCHC năm 2020. Đồng chí Phó chủ tịch yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Sở  Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính đến từng địa phương để hướng dẫn kịp thời nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác CCHC trong những năm tiếp theo; Đối với việc duy trì, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Gia Lai năm 2019 và những năm tiếp theo đề nghị các sở, ban, ngành nghiêm túc thực hiện. Đặc biệt cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.
                                                                                                Ngọc Chính
  •