Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

HỘI NGHỊ SƠ KẾT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP NĂM 2017

14/05/2018

Chiều ngày 11/5/2018, tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã diễn ra Hội nghị sơ kết Kế hoạch phối hợp năm 2017.

      Tham gia Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Sở Công Thương, Sở Kế hoạch&Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước CN Gia Lai; Bảo hiểm xã hội; Cục Thuế tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
        Việc thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp với các sở, ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp bước đầu đã mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp về viêc hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ giữa các doanh nghiệp với nhau; hỗ trợ các cơ quan Nhà nước tiếp cận doanh nghiệp để triển khai các chính sách hỗ trợ và công tác thông tin-tuyên truyển…
                                                                                                                              VPHH