Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH GIA LAI

10/09/2020

Sáng ngày 10/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua, các cấp Mặt trận đã nổ lực góp phần tích cực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của từng địa bàn-địa phương trong toàn tỉnh, qua đó đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiến hành khen thưởng trên 100 tập thể, cá nhân, đặc biệt tặng Bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có thành tích xuất sắc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Hội nghị đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X và Đại hội thi đua Trung ương MTTQ Việt Nam.
-VPHH-