Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận

07/06/2021

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai có Văn bản số 887/SCT-QLTM, ngày 04/6/2021 về việc giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận.

Hình ảnh minh họa: Internet