Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Giới thiệu công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật mới

13/12/2018

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo giới thiệu công nghệ và các tiến bộ khoa học – kỹ thuật mới ứng dụng trong sản xuất tại Gia Lai.

Đây là chương trình rất bổ ích cho sản xuất của các doanh nghiệp, vì vậy đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm tham dự, nếu bận thì cử cán bộ tham dự.
Danh sách cán bộ tham dự điền theo mẫu kèm theo và gửi về Văn phòng Hiệp hội theo Email: gialaiba@gmail.com  đến hết ngày 12/12/2018. Có gì chưa rõ, liên hệ chị Soa qua số điện thoại 0989.661.881 hoặc số bàn 0269.3720.008.
                                                                                       VPHH