Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
20%
 
13%
 
21%
 
44%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (sửa đổi)

08/10/2019

Theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), chiều ngày 07/10/2019, Liên hiệp các  Hội Khoa học kỹ thuật Gia Lai tổ chức Hội thảo về nội dung trên. Tham dự có các sở, ngành, các Ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh về nội dung tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm của người lao động, giải quyết tranh chấp lao động …
                                                                                                                             -VPHH-