Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Doanh nghiệp đổi mới Công nghệ tiêu biểu

10/09/2019

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét chọn Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới Công nghệ tiêu biểu" tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018.