Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

DƯ NỢ CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG ĐẠT 91.822 TỶ ĐỒNG

16/01/2020

Chiều ngày 15/01/2020, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020. Tham dự có Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; một số ban, ngành liên quan; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo 24 Chi nhánh tỉnh Ngân hàng Thương mại, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách-Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển và 06 Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

        Năm 2019, mặc dù nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực giảm mạnh, nhưng ngành Ngân hàng đã nỗ lực đạt được những kết quả quan trọng như: tăng cường công tác thanh kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng; triển khai tích cực các chính sách hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân vay vốn trồng hồ tiêu; phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nắm bắt tình hình và có các giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp các doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng thuận lợi. Cuối năm 2019, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 91.822 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm 2018. Tổng nguồn vốn huy động đạt 36.612 tỷ đồng, tăng 6,6 % so với năm 2018.
        Về chỉ tiêu kế hoạch định hướng năm 2020, nguồn vốn huy động tăng 12% so với năm 2019, dư nợ cho vay tăng 10% so với năm năm 2019. Ngành Ngân hàng cũng đã xác định các giải pháp thiết thực để hiện thực hóa các chỉ tiêu này./.
                                                                   -VPHH-