Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
20%
 
13%
 
21%
 
44%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU

03/10/2019

Chiều ngày 03/10/2019, Hội đồng xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới Công nghệ tiêu biểu” tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018 do Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng, một số sở, ngành liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các chuyên gia.
 

Hội đồng đã tiến hành họp xét chọn được được 06 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới Công nghệ tiêu biểu” tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty CP Chè Bàu Cạn, Công ty CP Xuất Nhập khẩu Y Tế Gia Lai, Công ty TNHH MTV Sinh học Minh Hoàng, Công ty TNHH MTV Tiến Minh.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng các doanh nghiệp!
                                                                       - VPHH –