Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG NĂM 2017

15/12/2017

Ngày 13/12, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã tổ chức Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017. 

      Theo đó, đến hết ngày 10-12, Công ty đã khai thác 6.205 tấn mủ, đạt 100,1% kế hoạch được giao. Dự kiến đến cuối năm, Công ty khai thác được 6.630 tấn, đạt 107% kế hoạch. Ngoài ra, đến cuối tháng 11-2017, có 143/1.394 công nhân hoàn thành kế hoạch được giao, chiếm trên 10%.
          Tại buổi Lễ mừng công, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đẫ tặng Bằng khen cho 5 nông trường sớm hoàn thành chỉ tiêu sản lượng. Ngoài ra, Công đoàn Cao su Việt nam cũng tặng bằng khen và 10 triệu đồng cho Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao trước thời gian 20 ngày.
Lê Anh (Báo Gia Lai)