Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Chỉ thị của Thủ tướng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35

09/06/2017

Ngày 06/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp truy cập vào mục "Văn bản" để tìm hiểu nội dung Chỉ thị này./.