Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Chế độ Kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

19/02/2019

Sở Tài Chính tỉnh Gia Lai vừa có văn bản về việc triển khai Thông tư số 132/2018/TT-BTC, ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính http://stc.gialai.gov.vn  nghiên cứu Thông tư 132 nói trên để thực hiện./.


Đọc văn bản của Sở Tài chính tại đây