Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Cài đặt tài khoản định danh, xác thực điện tử PostID

03/09/2020

Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1194/STTTT-BCVT ngày 31/8/2020 Về việc hỗ trợ triển khai việc cài đặt tài khoản định danh, xác thực điện tử PostID.

Hình ảnh minh họa: Internet

Xem toàn văn tại đây