Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

04/08/2020

Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 1054/STTTT-CNTT ngày 03/8/2020 về việc tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn của Sở Khoa học và Công nghiệp số 689/SKHCN-CCTĐC, ngày 03/8/2020 về việc phổ biến Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.