Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NGÀNH TÀI NGUYÊN - MÔI TRưỜNG

21/07/2017

Ngày 19/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản  số 1671/STNMT-VP về việc tiếp nhận thủ tục hành chính qua mạng Internet (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4)

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai,  cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (mức độ 3 là 11 TTHC, mức độ 4 là 09 TTHC), trong đó lĩnh vực đất đai 08 TTHC, được tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http: //dvc.gialai.gov.vn.
Để tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong việc nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ qua mạng Internet tại địa chỉ 
 http: //dvc.gialai.gov.vn kể từ ngày 20/7/2017.
- Toàn văn bản trong tệp đính kèm