Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019

18/03/2019

Người lao động là nguồn vốn quý để mỗi doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh ngày càng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Vì vậy công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) vừa là thực hiện quyền lợi chính đáng của người lao động vừa một giải pháp quan trọng để phát triển doanh nghiệp.

     Ảnh minh họa (nguồn Internet)
     Tiếp tục triển khai hiệu quả và thiết thực pháp luật về công tác ATVSLĐ, các doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 44,39/2016/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong các lĩnh vực: huấn luyện ATVSLĐ; kiểm định, khai báo sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động; lập kế hoạch kiểm soát các yếu tố nguy hiểm nơi làm việc; thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 từ ngày 01 đến 31/5./.
-VPHH-