Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM

13/11/2018

Sáng ngày 12/11/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để góp ý dự thảo Đề án Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 để trình UBND tỉnh phê duyệt.

          Mục tiêu cụ thể của Đề án là phát triển đa đạng hóa 47 chủng loại sản phẩm, trong đó gồm 106 sản phẩm dự kiến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
          Cuộc họp đã tham gia nhiều ý kiến về nội dung của đề án, về những giải pháp thực hiện và phân công  trách nhiệm các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố./.
-VPHH -