Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

26/04/2019

UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo giao Sở Kế hoạch và  Đầu tư  phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện. Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nội dung thông tư này đăng tải tại mục văn bản.