Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ DOANH NGHIỆP

02/04/2018

Chính phủ vừa ban hành 3 Nghị định:

1. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, ngày 11/3/2018 về 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Nghị định số 38/2018/NĐ-CP, ngày 11/3/2018 về 
Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
3. Nghị định sô 34/2018/NĐ-CP, ngày 083/2018 Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   Đề nghị các doanh nghiệp vào mục "văn bản" để tìm hiểu