Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

26/02/2019

       Sáng ngày 26/02/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất, hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tham dự có đại diện các sở, ngành liên quan và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

       Hội thảo đã góp ý phản biện và tư vấn nhiều vấn đề của dự thảo về chính sách đặc thù của tỉnh khuyến khích phát triển HTX và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp tổ chức liên kết với HTX về cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thì được hưởng mức hỗ trợ cao hơn so với mức quy định của Chính phủ./.
                                                                                                                                 -VPHH-