Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

21/11/2018

Căn cứ vào văn bản góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáng ngày 21/11, Ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cuộc họp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài chính để góp ý lần thứ 3 về Đề án Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai để trình Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định.

     Cuộc họp thống nhất bổ sung những sản phẩm tham gia chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất chế biến được hỗ trợ là cà phê, cao su, tiêu, bò thịt, sản phẩm từ gỗ, rau quả. Về phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ cho doanh nghiệp trước khi đầu tư. Về quy trình tổ chức hỗ trợ: Sản phẩm thuộc ngành nào thì  ngành đó phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp triển khai. Về kinh phí hỗ trợ:  Từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương và Hiệp hội Doanh nghiệp sẽ vận động các doanh nghiệp đóng góp./.