Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE TRÊN ĐIỆN THOẠI

21/08/2020

Công văn UBND tỉnh Gia Lai số 1702/UBND-KGVX, ngày 19/8/2020 Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1088/STTTT-CNTT, ngày 10/8/2020 Về việc đề nghị tiếp tục tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hình ảnh minh họa: Internet

Xem toàn văn tại đây

1. Công văn Sở Thông tin và Truyền thông

2. Công văn UBND tỉnh