Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Báo cáo triển khai các kế hoạch Bộ Khoa học và Công nghệ

10/05/2021

UBND tỉnh Gia Lai có Văn bản số 501/UBND - KGVX, ngày 06/5/2021 về việc báo cáo việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Văn phòng Hiệp hội kính chuyển văn bản trên đến Ban Chấp hành-Ban Thường vụ để biết, theo dõi./.

Hình ảnh minh họa: Internet

Xem toàn văn tại đây