Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Báo cáo tình hình xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp nông nghiệp

01/06/2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản số 230/BC-SNNPTNT, ngày 29/5/2020 về việc Báo cáo tình hình xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh minh họa: Internet

Toàn văn xem tại đây