Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Ban quản lý khu kinh tế sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

12/08/2020

Ban quản lý khu kinh tế có công văn số 933/BQLKKT-VP, ngày 03/8/2020 về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Gia Lai để góp phần phòng chống, dịch bệnh COVID-19. 

Hình ảnh minh họa: Internet

Xem toàn văn tại đây