Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÀ PHÊ GIA LAI

13/11/2020

Chiều ngày 13/11/2020 tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai, Hội đồng Khoa học – Công nghệ tỉnh gồm lãnh đạo Sở Khoa học &Công nghệ, Sở Nông nghiệp &Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành Hội nghị tư vấn tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” cho sản phẩm cà phê của tỉnh Gia Lai (lần 2).

      Tại Hội nghị, đơn vị đăng ký chủ trì dự án là Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã trình bày tóm tắt hồ sơ dự án. Sau đó, các phản biện và ủy viên Hội đồng Khoa học-Công nghệ tỉnh đã trao đổi, góp ý sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề của nội dung hồ sơ về lấy mẫu và phân tích mẫu cà phê, về so sánh sản phẩm cà phê địa phương với các địa phương vùng Tây Nguyên, về bổ sung cà phê hòa tan vào danh mục bảo hộ chỉ dẫn địa lý, về tác động của chỉ dẫn địa lý đến gia tăng giá trị thương mại và thúc đẩy phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ cà phê, về dự toán kinh phí.v.v…
      Hội đồng đã đánh giá dự án của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đạt yêu cầu tuyển chọn để triển khai nhiệm vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” cho sản phẩm cà phê của tỉnh Gia Lai trong thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 8/2021./.
                                                                                                                            -VPHH-