Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Agribank Đông Gia Lai Những giải pháp kinh doanh hiệu quả

04/01/2019

 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai (tên viết tắt Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai), địa điểm trụ sở tại 102 Đường Lê Duẩn , Phường Phù Đổng, TP.Pleiku, được thành lập từ ngày 01/11/2016 trên cơ sở nâng cấp từ  Agribank Chi nhánh Trà Bá, Gia Lai thành Chi nhánh loại I trực thuộc Agribank Việt Nam, với nhiệm vụ hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ,tín dụng và ngân hàng.

Trong 5 năm qua từ  2014 đến 2018, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã có những giải pháp thực hiện hiệu quả, quy mô kinh doanh ngày càng phát triển, chất lượng tín dụng  nâng cao, tài chính bền vững. Hàng năm bình quân Chi nhánh đều có 25 đề tài sáng kiến được Hội đồng nghiệm thu sáng kiến cơ sở nghiệm thu để ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh, đặc biệt là các sáng kiến về ứng dụng công nghệ thông tin như: Chương trình hỗ trợ công tác tạo báo cáo tự động quyết toán hàng năm; Chương trình gửi và nhận văn bản tự động trên mạng nội bộ; Chương trình cập nhật số liệu nhanh để theo dõi tình hình hoạt động của chi nhánh hàng ngày; Cân đối nguồn vốn – sử dụng vốn; Đề án phát triển dịch vụ khách hàng… Bên cạnh đó, Chi nhánh đã thực hiện hiệu quả các giải pháp trong lĩnh vực huy động vốn,chăm sóc phát triển khách hàng trong lĩnh vực tín dụng. Chi nhánh đã có các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng như coi trọng và nâng cao công tác  thẩm định trước khi cho vay, quản lý tốt dòng tiền và thường xuyên kiểm tra, giám sát khách hàng sử dụng vốn vay; phân tích kinh tế - tài chính doanh nghiệp, phân loại nợ, phân tích yếu tố rủi ro trong lĩnh vực phát triển dịch vụ; chi nhánh triển khai sản phẩm dịch vụ mới, lắp đặt thêm máy ATM, phát triển thẻ dịch vụ SMS Banking, Internet Banking…Công tác tài chính, kiểm tra kiểm soát đào tạo, phát động phong trào thi đua chế độ,chính sách đối với người lao động, đóng góp an sinh xã hội đều được chi nhánh thực hiện đúng qui trình, qui chế của ngành và qui định của nhà nước.
Từ các giải pháp, biện pháp trên đã đem tới hiệu quả cụ thể trong kinh doanh. Nguồn vốn huy động năm 2014 là 3.011 tỷ đồng đến 2018 tăng lên 4.850 tỷ đồng. Năm 2018 nộp ngân sách Nhà nước 9,1 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 257 lao động với thu nhập bình quân 15,5 triệu động/người /tháng,  đóng góp công tác an sinh xã hội  năm cao nhất 2016 đạt 8,2 tỷ đồng./.
                                                                                                  -  VPHH -