Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Đối thoại doanh nghiệp ngành xây dựng

22/11/2019

Chiều 22/11, Sở Xây dựng tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại ngành xây dựng năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận  tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành xây dựng.

      Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở xây dựng và các doanh nghiệp đã trao đổi thỏa  đáng  những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư vấn, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác mỏ, thiết kế phòng cháy chữa cháy và nhiều vấn đề khác. Riêng nội dung thiết kế phòng cháy chữa cháy tại công trình xây dựng, Hiệp hôi Doanh nghiệp tỉnh sẽ đề xuất Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam kiến nghị Bộ Công an sửa đối phù hợp, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.
      Hiệp hội Doanh nghiệp đã tiến hành khảo sát nhanh sự hài lòng của doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Sở Xây dựng trong giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; kết quả có 100% doanh nghiệp có mặt biểu quyết hài lòng./.
- VPHH -