Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp

27/04/2018

Ngày 23/4/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – CN tỉnh Gia Lai có Công văn số 331/GLA-THNS&KSNB về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp và các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp năm 2018 nhằm tháo gỡ những vướng mắc cho các Doanh nghiệp trong lĩnh vực tín dụng.
            Toàn bộ văn bản truy cập vào đây
            Đề nghị các Doanh nghiệp có vướng mắc gì, gởi ý kiến về Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh qua Email:gialaiba@gmail.com để Hiệp hội làm việc với Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh xem xét, trình ra Hội nghị tháo gỡ.
                                                                                                                        VPHH