Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Đánh giá công bố doanh nghiệp bền vững

04/06/2021

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có Văn bản số 0754/PTM-PTBV, ngày 20/5/2021 về việc thông báo đến các doanh nghiệp Chương trình đánh giá, công bố DN bền vững năm 2021.

Hình ảnh minh họa: Internet

Xem toàn văn tại đây