Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC NHÀ SÁNG CHẾ GIA LAI

28/02/2020

Sáng ngày 28/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai phối hợp với Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ - Bộ Khoa học &Công nghệ tổ chức Hội nghị Đồng hành cùng các nhà sáng chế Gia Lai.

        Chủ trì Hội nghị Ông Nguyễn Ngọc Cường-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng với Tiến sĩ Phạm Ngọc Pha-Giám đốc Trung tâm Thống kê dữ liệu và phân tích sáng chế; tham dự Hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành liên quan; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và hơn 30 nhà sáng chế không chuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tại Hội nghị, Ông Phạm Ngọc Pha đã diễn giải thông tin về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích tại Việt nam đối với các giải pháp kỹ thuật; hướng dẫn tra cứu tài liệu kỹ thuật có liên quan phục vụ việc đang ký sáng chế, giải pháp hữu ích; hỗ trợ hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế, lập bản mô tả, tờ khai và các tài liệu cần thiết khác; hướng dẫn nộp Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế.
          Hội nghị đã giúp cho các nhà sáng chế không chuyên của tỉnh hiểu rõ thêm về quy trình và cách thức đăng ký bảo hộ sáng chế cho các sản phẩm…
                                                                                                         -VPHH-