Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

ĐỀ ÁN CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ LỆ THANH

20/09/2017

Phát triển kinh tế cửa khẩu là xu hướng mới trong chính sách phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của nước ta.

Từ ý nghĩa đó, chiều ngày 20/9/2017, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và các sở, ngành liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức họp trao đổi, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án Cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.
Cuộc họp đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến tham gia trao đổi. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cùng với Ban quản lý Khu kinh tế tiếp thu và tiếp tục sửa đổi, bổ sung đề án./.