Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

ĐÀO TẠO TỪ XA, TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN

19/02/2020

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có Văn bản số 159/SLĐTBXH-DN, ngày 19/02/2020 về việc đẩy mạnh đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn để nâng cao chỉ số đào tạo, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động.

Hình ảnh minh họa internet
Toàn văn đọc tại đây