Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHO DOANH NGHIỆP (MIỄN PHÍ)

03/07/2018

Ngày 28/6/2018, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai có Thông báo số 10/TB-XTĐT "Tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng miễn phí cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. (có cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ)