Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG.

08/04/2019

Chiều thứ bảy ngày 06/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng  để bàn thảo về việc xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) tỉnh Gia Lai.

      Triển khai DCCI nhằm mục đích tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành và cấp huyện; từ đó tạo ra động lực cải cách quyết liệt, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.
Sau khi công tác chuẩn bị được hoàn thiên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai chương trình này vào đầu quý II/2019./.
  • - VPHH -