Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

04/07/2019

Sáng 03/7, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chủ trì hội nghị trực tuyến  toàn tỉnh để đánh giá mực độ chính quyền điện tử (CQĐT) tại cơ quan hành chính Nhà nước và các chỉ số về cải cách hành chính. Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp, Bưu điện tỉnh, Viettel.

        Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh
 
        Về năm đầu tiên tiến hành đánh giá CQĐT của Gia Lai cho thấy điều kiện sẵn sàng và mức độ CQĐT còn thấp. Đối với cấp sở chỉ có 2 đơn vị đạt mức I, 8 đơn vị đạt mức II, 5 đơn vị đạt mức III, 2 đơn vị đạt mức IV, 3 đơn vị không xếp hạng. Đối với cấp huyện, chỉ có UBND TP.Pleiku đạt mức IV, 16/17 huyện còn lại không xếp hạng.
          Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018 của Gia Lai xếp thứ 53/63 tỉnh. Đánh giá về xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Gia Lai xếp hạng 23/63 thuộc nhóm khá, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên sau Lâm Đồng.
          Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo từ nay đến cuối năm 2019 các cơ quan hành chính trong tỉnh phải tập trung khắc phục những mặt còn yếu về bộ phận một cửa, thành lập tổng đài hành chính công để phục vụ người dân, nâng cấp hạ tầng thông tin, giải quyết nhanh hồ sơ trễ hẹn, xây dựng văn hóa công sở và các nội dung liên quan…
-VPHH-