Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai:
I. Ban Thường vụ: 

 

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Nguyễn Thị Sen
- Chức vụ: Chủ tịch - 
GĐ Cty CP KD và PT Miền Núi
- Điện thoại: 0913.450.189
- Email: miennuigl@gmail.com

brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.png

 

- Họ và tên: Nguyễn Tuấn
- Chức vụ: P.Chủ tịch thường trực & Tổng thư ký

- Điện thoại di động : 0935.208.044
- Email: nguyentuan20@gmail.com


- Họ và tên: Huỳnh Thị Ngọc Lan