Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
12%
 
19%
 
49%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Cơ cấu tổ chức

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2021-2026:
               
               I. BAN THƯỜNG VỤ: 

 

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Nguyễn Thị Sen
- Chức vụ: Chủ tịch - 
GĐ Công ty CP KD và PT Miền Núi Gia Lai
- Điện thoại: 0913.450.189
- Email: miennuigl@gmail.com

 

brown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.png

 

- Họ và tên: Nguyễn Tuấn
- Chức vụ: P.Chủ tịch Thường trực & Tổng thư ký

- Điện thoại di động : 0935.208.044
- Email: nguyentuan20@gmail.com- Họ và tên: Huỳnh Thị Ngọc Lan
- Chức vụ: P.Chủ tịch - TGĐ Cty CP In -Đầu tư & PT Giáo dục G.Lai 
- Điện thoại di động: 0913.450.379
- Email: hlanapc@gmail.com- Họ và tên: Nguyễn Văn Trung
- Chức vụ: P.Chủ tịch - CT HĐQT Cty CP Đầu tư và Phát triển Y tế Trung Thịnh Phát.
- Điện thoại di động: 0903.507.092
- Email: thanhtrunggiameco@gmail.com


- Họ và tên: Hồ Sỹ Chung
- Chức vụ: P.Chủ tịch - PTGĐ Tổng Công ty 15
- Điện thoại di động: 0915.762.018
- Email:tailieubd15@gmail.com


- Họ và tên: Đỗ Đình Bằng
- Chức vụ: P.Chủ tịch - CT HĐQT Cty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Gia Lai
- Điện thoại di động: 0903.510.307
- Email:banggl@yahoo.com.vn


- Họ và tên: Trần Văn Chương
- Chức vụ: P.Chủ tịch - GĐ Ngân Hàng BIDV Gia Lai
- Điện thoại di động:0965.355.777 
- Email: chuongtv@bidv.com.vn


- Họ và tên: Đinh Màu
- Chức vụ: P.Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH Trung Kiên
- Điện thoại di động: 0913.406.509
- Email: trungkiengialai2001@gmail.com


- Họ và tên: Thái Như Hiệp
- Chức vụ: P.Chủ tịch - TGĐ Cty TNHH Vĩnh Hiệp
- Điện thoại di động: 0905.621.877
- Email: hiepthai@vinhhiepgl.com


II. ỦY VIÊN BCH: 
 

brown-man-icon.png

- Họ và tên: Nguyễn tuyển
- Chức vụ: CVP Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Điện thoại: 0918.994.298
- Email: ntuyendp@yahoo.com
 

brown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png
brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png
brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.png

brown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.pngbrown-man-icon.png


brown-man-icon.png


brown-man-icon.png

brown-man-icon.png


 

- Họ và tên: Hồ Quý Tri Thức
- Chức vụ: P'GĐ Khối phát triển dự án Công ty CP Điện Gia Lai
- Điện thoại di động : 0914.039.988
- Email: projectdev.mgr@geccom.vn


- Họ và tên: Võ Trường Sơn
- Chức vụ: TGĐ Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai
- Điện thoại di động: 0938.808.858
Email: hagltochuchanhchinh@gmail.com- Họ và tên: Nguyễn Bình
- Chức vụ: TGĐ Công ty CP Thủy điện Sê San 4A
- Điện thoại di động: 0834.969.797
- Email: phucbinh304@gmail.com


- Họ và tên: Trần Quang Kiên
- Chức vụ: GĐ Nhà máy Đường An Khê
- Điện thoại di động: 0914.217.660
- Email:ankhesugar@gmail.com


- Họ và tên: Vũ Thị Lan
- Chức vụ: TGĐ Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai
- Điện thoại di động: 0917.588.635
- Email:ceo@ttcsgialai.com.vn


- Họ và tên: Nguyễn Thị Mộng Huyền
- Chức vụ: TGĐ Công ty TNHH Chế biến Nông Lâm sản  Đường Vạn Phát
- Điện thoại di động:0983.908.381
- Email:vanphatphuyen@gmail.com


- Họ và tên: Phạm Đình Luyến
- Chức vụ: CT HĐTV Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Păh
- Điện thoại di động: 0914.096.707
- Email:cotycaosuchupah@gmail.com- Họ và tên: Huỳnh Ngọc Hưng
- Chức vụ: PTGĐ Công ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang
- Điện thoại di động: 0967.846.777
- Email: hungktn121@gmail.com


- Họ và tên: Phạm Duy Muôn
- Chức vụ: TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê 
- Điện thoại di động:0935.282.555
- Email: duymuoncscs@gmail.com- Họ và tên: Trần Trung Căn
- Chức vụ: Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông
- Điện thoại di động:0983.889.213
- Email:chproco@gmail.com


- Họ và tên: Phan Tiến Thu 
- Chức vụ: GĐ Ngân hàng NN và PTNT-CN Đông Gia Lai
- Điện thoại di động:0903.504.582
- Email:thuphantien@gmail.com


- Họ và tên: Lê Xuân Bình
- Chức vụ: PGĐ Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Gia Lai
- Điện thoại di động:0908.610.032
- Email: binhlx.gla@vietcombank.com.vn


- Họ và tên: Nguyễn Văn Đức 
- Chức vụ: PGĐ Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT Việt Nam-CN Nam Gia Lai
- Điện thoại di động:0932.271.967
- Email: ducnvl@bidv.com.vn- Họ và tên: Huỳnh Quang Hưng
- Chức vụ: GĐ Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam, CN Phố Núi Gia Lai
- Điện thoại di động:0934.722.999
- Email:hungbidvgialai@gmail.com


- Họ và tên: Nguyễn Tấn Việt
- Chức vụ: PGĐ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, CN Gia Lai
- Điện thoại di động:0914.006.111
- Email: vietnt@vietinbank.vn


- Họ và tên: Huỳnh Văn Phong
- Chức vụ: PTGĐ Công ty CP Thương Mại Gia Lai
- Điện thoại di động:0913.408.506
- Email: huynhphong97@gmail.com- Họ và tên: Trần Văn Thuân
- Chức vụ: GĐ Viettel  - CN Gia Lai
- Điện thoại di động:0983.735.557
- Email: thuantv@viettel.com.vn 


- Họ và tên: Nguyễn Văn Long
- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây nguyên
- Điện thoại di động:0914.163.075
- Email:longnv.btn@petrolimex.com.vn


- Họ và tên: Nguyễn An
- Chức vụ: GĐ Công ty TNHH 30/4
- Điện thoại di động:0367.777.999
- Email:cty30.4glai@gmail.com- Họ và tên: Trương Văn Thiêng
- Chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai
- Điện thoại di động: 0914.028.409
- Email:xsgltochuc@gmail.com


- Họ và tên: Trần Ngọc Nẫm
- Chức vụ: GĐ Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT - Cn gia Lai
- Điện thoại di động:0914.138.178
- Email:namvba@gmail.com


- Họ và tên: Nguyễn Văn Thành
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH XNK Hoa Trang Gia Lai
- Điện thoại di động:0913.437.557
- Email:hoatrangthanh@gmail.com


- Họ và tên: Nguyễn Thị Nam
- Chức vụ: GĐ Công ty CP Cà Phê Thu Hà
- Điện thoại di động:0913.450.339
- Email:pleiku@thuhacoffe.com.vn- Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Phú Lâm
- Chức vụ: GĐ Công ty CP Cà phê Classic
- Điện thoại di động:0905.370.899
- Email:lamnguyen.clsc@gmail.com- Họ và tên: Nguyễn Văn Hải
- Chức vụ: TGĐ Công ty CP Chiến Thắng
- Điện thoại di động:0913.494.927
- Email:ctcpchienthang@gmail.com- Họ và tên: Võ Tấn Hưng
- Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nga
- Điện thoại di động:0905.279.105
- Email:hungkthtkbang@gmail.com


- Họ và tên: Lê Văn Chín 
- Chức vụ: Chủ DNTN Phú Lợi
- Điện thoại di động:0903.507.415
- Email:dntnphuloi@yahoo.com.vn


- Họ và tên: Trần Ngọc Chuẩn
- Chức vụ: GĐ TT Dược phẩm Phù Đổng - Công ty XNK Y Tế Gia Lai
- Điện thoại di động:0988.363.937
- Email:dschuangialai@gmail.com- Họ và tên: Huỳnh Văn Lâm
- Chức vụ: TGĐ Công ty CP Du lịch Gia Lai
- Điện thoại di động:0913.450.060
- Email:tranhanhgialaitourist@gmail.com


- Họ và tên: Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: GĐ Cty CP Tư vấn XDGT Gia Lai
- Điện thoại di động:0913.479.337
- Email:tuantvgtgl@gmail.com- Họ và tên: Trần Quốc Ánh
- Chức vụ: GĐ Công ty Bảo Việt Gia Lai
- Điện thoại di động:0914.021.214
- Email:tranquoc.anh@baoviet.com.vn- Họ và tên: Nguyễn Cường 
- Chức vụ: GĐ Bưu Điện tỉnh
- Điện thoại di động:
- Email:- Họ và tên: Thân Trọng Vinh
- Chức vụ: Chủ Doanh nghiệp tư nhân Anh Khoa
- Điện thoại di động:
- Email:


- Họ và tên: Nguyễn Xuân Long
- Chức vụ: GĐ Công ty Bảo Hiểm PJICO
- Điện thoại di động:0903.596.406
- Email: longnx.pjico@petrolimex.com.vn


- Họ và tên: Lê Ngọc Phú
- Chức vụ: GĐ Công ty TNHH MTV Hưng Trường Phú
- Điện thoại di động:0913.469.154
- Email:thienphutg@gmail.com.vn


- Họ và tên: Hoàng Phước Bính
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê
- Điện thoại di động:0593.516.767
- Email:hoangphuocbinh.ht@gmail.com


- Họ và tên: Bùi Thị Phương Thảo
- Chức vụ: Giám đốc Khách Sạn Tre Xanh
- Điện thoại di động:0935.287.899
- Email: pthaoindochinevn@gmail.com


 Họ và tên: Nguyễn Thành Tâm
- Chức vụ: Giám đốc Công ty CP Phát triển Đại Việt
- Điện thoại di động:0903.587.990
- Email: tamdaivietgl@yahoo.com Họ và tên: Nguyễn Năng Dũng
- Chức vụ: GĐ Công ty TNHH MTV Khai thác CT T.Lợi Gia Lai
- Điện thoại di động: 0903.570.899
- Email: pthaoindochinevn@gmail.com


III. BAN KIỂM TRA
- H
ọ và tên: Nguyễn Văn Ngọc

- Chức vụ: GĐ Cty TNHH TM Ngọc Hoa - Trưởng ban
- Điện thoại di động:0903.510.317
- Email:hondangochoa@gmail.com


- Họ và tên: Võ Đình Hiệp 
- Chức vụ:GĐ Công ty CP Dược-Vật tư y tế Gia Lai - Phó ban
- Điện thoại di động:0903.585.008
- Email:vodinhhiepgialai@gmail.com- Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hằng
- Chức vụ:GĐ Công ty TNHH TV TK ĐT&XD Thanh Minh - Ủy viên
- Điện thoại di động:0983.777.582
- Email:ctythanhminh@gmail.com


IV. HỘI CƠ SỞ TRỰC THUỘC:
16 Hội Doanh nghiệp huyện, thị xã

1. Hội Doanh nghiệp huyện Đăk Đoa

Hội trưởng: Lê Ngọc Phú
- Chức vụ:GĐ Công ty TNHH MTV Hưng Trường Phú
- Điện thoại di động:0913.469.154


Hội phó: Hà Thị Gái
- Chức vụ: Công ty TNHH MTV Gái Thành
- Điện thoại di động:0905.066.1192. Hội Doanh nghiệp huyện Chư Sê

Hội trưởng: Phan Văn Minh
- Chức vụ:Thường trực HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê
- Điện thoại di động:0914.035.468


Hội phó: Hoàng Phước Bính
- Chức vụ:Phó chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê
- Điện thoại di động:0269.516.767Hội Phó: Huỳnh Văn Hiền
- Chức vụ: CT HĐQT HTX Cà phê Tân Nông Nguyên
- Điện thoại di động:0989.745.827Hội phó: Lê Văn An
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Phúc Khang
- Điện thoại di động:0908.845.345


Hội phó: Nguyễn Nhất Thắng
- Chức vụ: Chủ DNTN Bảo Thắng
- Điện thoại di động:0914.099.090
Hội phó: Đồng Xuân Lành
- Chức vụ: Chủ DNTN Xuân Lành
- Điện thoại di động:0269.3851.233


Hội phó: Trần Quang Sáng
- Chức vụ: Giám đốc Công ty CP Tây Nguyên Xanh Gia Lai
- Điện thoại di động:0914.006.0963. Hội Doanh nghiệp huyện Phú Thiện


Hội trưởng: Bùi Xuân Thành
- Chức vụ: Giám đốc CN Ngân hàng NN & PTNT huyện Phú Thiện
- Điện thoại di động:0985.559.997


Hội phó: Nguyễn Xuân Ẩn
- Chức vụ: Chủ DNTN Ẩn Phụng Phú Thiện
- Điện thoại di động:0935.255.156Hội phó: Phạm Ngọc Nghĩa
- Chức vụ: Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai
- Điện thoại di động:0905.645.7684. Hội Doanh nghiệp huyện Chư Păh
Hội trưởng: Nguyễn Tiến Dũng
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Phương Tiến Dũng
- Điện thoại di động:0989.821.077Hội phó: Phạm Sỹ Công
- Chức vụ: Chủ DNTN Cao Đức Huy
- Điện thoại di động:0935.818.2775. Hội Doanh nghiệp huyện Ia Grai
Hội trưởng: Nguyễn Minh Đường
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH XK Nông sản Tây Nguyên
- Điện thoại di động:0934.666.868Hội phó: Huỳnh Thị Lệ Huyền
- Chức vụ: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Huyền Phát Gia Lai
- Điện thoại di động:0914.039.705Hội phó: Hà Trọng Bảo
- Chức vụ: Phó Giám đốc Côngt y 715
- Điện thoại di động:0979.809.4996. Hội Doanh nghiệp huyện Chư Prông

Hội trưởng: Nguyễn Trung Tình
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Trung
- Điện thoại di động:0914.305.335


Hội phó: Nguyễn Tuấn Hiệp
- Chức vụ: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Daily Mart
- Điện thoại di động:0986.344.005Hội phó: Phan Thanh Hà
- Chức vụ: Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Prông
- Điện thoại di động:0983.843.530


7. Hội Doanh nghiệp huyện Chư Pưh

Hội trưởng: Trần Thị Mỹ Dung
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Dung Nam
- Điện thoại di động:0907.507.070


Hội phó: Nguyễn Văn Kỉnh
- Chức vụ: Chủ DNTN Cao Thắng Gia Lai
- Điện thoại di động:0935.781.879Hội phó: Huỳnh Thị Bích Lý
- Chức vụ: Chủ DNTN Thiên Lý
- Điện thoại di động:0934.888.0248. Hội Doanh nghiệp huyện Mang Yang

Hội trưởng: Phạm Trung Tuyến
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Hùng Cường
- Điện thoại di động:0905.843.444


Hội phó: Phạm Văn Trường
- Chức vụ: Phụ trách CN I DNTN Thảo Dương
- Điện thoại di động:0963.685.879


Hội phó: Võ Ngọc An
- Chức vụ: Giám Đốc Công ty TNHH MTV Mười Thu Gia Lai
- Điện thoại di động:0905.401.856


9. Hội Doanh nghiệp huyện Ia Pa

Hội trưởng: Trương Hoài Hương
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Xuân Hương
- Điện thoại di động:0914.015.628Hội phó: Trần Văn Tường
- Chức vụ: HTX Xây dựng Kim Tân
- Điện thoại di động:0269.604.886Hội phó: Trần Văn Giáo
- Chức vụ: Giám Đốc Công ty TNHH Hoàng Quốc Việt
- Điện thoại di động:0913.409.44810. Hội Doanh nghiệp Thị xã Ayun Pa

Hội trưởng: Nguyễn Xuân An
- Chức vụ: Chủ DNTN Tấn Đạt
- Điện thoại di động:0913.417.459


Hội phó: Nguyễn Đình Thảo
- Chức vụ: Chủ DNTN Phước An
- Điện thoại di động:0914.414.892Hội phó: Đặng Văn Hùng
- Chức vụ: Chủ DNTN Vinh Phúc Gia Lai
- Điện thoại di động:0914.171.901


11. Hội Doanh nghiệp huyện KBang

Hội trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Lan
- Chức vụ: Giám đốc Công ty CP Việt Nga Gia Lai
- Điện thoại di động:0971.145.039Hội phó: Ngô Văn Thành
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Thành Hoa Gia Lai
- Điện thoại di động: 0982.834.356Hội phó: Nguyễn Bá Sĩ
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh KBang
- Điện thoại di động: 0909.933.11412. Hội Doanh nghiệp huyện Krông Pa
Hội trưởng:Lê Đình Gia
- Chức vụ: Chủ DNTN Hương Gia
- Điện thoại di động:0907.449.666Hội phó: Ngô Văn Thành
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Thành Hoa Gia Lai
- Điện thoại di động: 0982.834.356Hội phó: Nguyễn Bá Sĩ
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh KBang
- Điện thoại di động: 0909.933.11413. Hội Doanh nghiệp huyện Đăk Pơ

Hội trưởng: Nguyễn Thái Lai
- Chức vụ: GĐ Công ty TNHH MTV XD &TM Đăk Pơ
- Điện thoại di động:0947.773.799


Hội phó: Lê Trường Hải
- Chức vụ: HTX DV Vận tải Đăk Pơ
- Điện thoại di động: 0913.473.88814. Hội Doanh nghiệp huyện Đức Cơ

Hội trưởng: Trần Bảy
- Chức vụ: GĐ Công ty TNHH Dung Bảy
- Điện thoại di động:0962.061.579


Hội phó: Nguyễn Công Hiệu
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Minh Khánh Gia Lai
- Điện thoại di động: 0988.649.468


Hội phó: Hồ Sư Cần
- Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiếu Phước Gia Lai
- Điện thoại di động: 0973.478.568


- Hội ngành nghề: Hội Doanh nghiệp kinh doanh Nông sản; Hội Doanh nghiệp chế biến Cà Phê, Hội Doanh nghiệp Xây dựng Công trình Giao thông.
*Hội viên tập thể: 04 (Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, CLB Nữ Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Hồ tiêu huyện Chư Sê, Hiệp hội Hồ tiêu & Nông sản huyện Chư Pưh).
Hội viên: (đến 31/12/2017) 560
- Chính thức: 450
- Liên kết:     110