• BAN CHẤP HÀNH HHDN
  • CHĂN NUÔI Ở GIA LAI
  • CAO SU Ở GIA LAI
  • Doanh nghiệp Gia Lai Đường ra biển lớn
  • LÚA GẠO Ở GIA LAI
  • BAN CHẤP HÀNH HHDN
  • CHĂN NUÔI Ở GIA LAI
  • CAO SU Ở GIA LAI
  • Doanh nghiệp Gia Lai Đường ra biển lớn
  • LÚA GẠO Ở GIA LAI

News

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH GIA LAI 27/03/2020

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai có công văn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị bị ảnh hướng bởi dịch COVID-19. 

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến 26/03/2020

Ngày 25/3/2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh  triển khai văn bản số 352 của Sở Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Gia Lai để phòng, chóng dịch bệnh COVID -19.
 

Công văn 550 UBND tỉnh Gia Lai 18/03/2020

Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-10.

Hỗ trợ lĩnh vực tín dụng 13/03/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là ngành trung ương đầu tiên có văn bản chỉ đạo toàn hệ thống ngân hàng triển khai hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp theo Chỉ thị số 11/CT-Ttg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh, xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong dịch Covid-19 12/03/2020

Chiều ngày 12/3, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và các tổ chức của doanh nghiệp để bàn thống nhất đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong dịch Covid-19. 

Xem tất cả >>