• BAN CHẤP HÀNH HHDN
  • CHĂN NUÔI Ở GIA LAI
  • CAO SU Ở GIA LAI
  • Doanh nghiệp Gia Lai Đường ra biển lớn
  • LÚA GẠO Ở GIA LAI
  • BAN CHẤP HÀNH HHDN
  • CHĂN NUÔI Ở GIA LAI
  • CAO SU Ở GIA LAI
  • Doanh nghiệp Gia Lai Đường ra biển lớn
  • LÚA GẠO Ở GIA LAI

News

Hiệp hội Doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội 15/10/2021

(GLO) Chiều 13-10, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2021 29/09/2021

Ngày 25/9/2021 Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quyết Định 27/2021/QĐ-TTg  " Về việc giảm tiền TThuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hướng dịch Covid -19"

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 10/09/2021

Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kính chuyển Ban Chấp hành - Ban Thường vụ - Hội Doanh nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên toàn tỉnh Văn bản số 3607/STNMT-VP ngày 31/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay; Văn bản số 2930 ngày 07/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và Bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xem tất cả >>