• BAN CHẤP HÀNH HHDN
  • CHĂN NUÔI Ở GIA LAI
  • CAO SU Ở GIA LAI
  • Doanh nghiệp Gia Lai Đường ra biển lớn
  • LÚA GẠO Ở GIA LAI
  • BAN CHẤP HÀNH HHDN
  • CHĂN NUÔI Ở GIA LAI
  • CAO SU Ở GIA LAI
  • Doanh nghiệp Gia Lai Đường ra biển lớn
  • LÚA GẠO Ở GIA LAI

News

HỖ TRỢ LÃI SUẤT TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHOẢN VAY CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH 23/05/2022

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về việc "Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh". Đề nghị các doanh nghiệp đọc, nghiên cứu Nghị định tại Mục văn bản. Khi có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội sẽ kịp thời thông báo cho các doanh nghiệp biết để thực hiện./. 

Gặp gỡ Hàn Quốc - Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. 13/05/2022

Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc - khu vực Miền Trung và Tây Nguyên”.Thời gian hội nghị từ ngày 12/5 – 14/5/2022 tại tỉnh Bình Định. Đoàn Gia Lai tham dự gồm có Ông Hồ Phước Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

CHIÊU SINH LỚP MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 13/05/2022

Ngày 10/5/2022, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ra Văn bản số 797/SXD-QLN về việc " Mở lớp bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản".

ĐĂNG KÝ TƯ VÂN NHU CẦU CÔNG NGHỆ 11/05/2022

Ngày 09/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai ban hành công văn số 477/SKHCN-QLCN&SHTT về việc "Đăng ký tư vấn nhu cầu công nghệ".

Xem tất cả >>