Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
12%
 
19%
 
49%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh

Số hiệu: Số 23/TB-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: UBND tỉnh GIa Lai Người ký: Nguyễn Quảng Hà
Ngày ban hành: 07/03/2018 Ngày hiệu lực: 3/7/2018 12:00:00 AM
Tải về: Tình trạng: Đã biết