Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
12%
 
19%
 
48%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Văn bản

Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Kê hoạch số: 2422/ KH-UBND 08/09/2023 Ngày 08 tháng 9 năm 2023 UBND tỉnh Gia Lai triển khai Kê hoạch số: 2422/ KH-UBND "V/v triển khai Ngày Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai năm 2023"
12 /TB-SKHCN 24/08/2023
VĂN BẢN 915/SNgV-HTQT 21/08/2023
782/SNgV-HTQT 24/07/2023 Giao lưu phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc theo văn bản số 782/SNgV-HTQT ngày 24/7/2023 của Sở Ngoại Vụ tỉnh Gia Lai.
1348/SLĐTBXH-CSLĐ 08/07/2023
973/KH-UBND 28/04/2023 Triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
02/2023/TT-NHNN 25/04/2023 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ VÀ GIỮ NGUYÊN NHÓM NỢ NHẰM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG GẶP KHÓ KHĂN
Số: 58/NQ-CP 21/04/2023 VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG, PHỤC HỒI NHANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2025.
KH 18/04/2023
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội  trên địa bàn tỉnh Gia Lai.  
306/TB-VPCP 08/04/2023
26/2022/TT-BNNPTNT 10/02/2023 Quy định về quản lý, Truy xuất nguồn gốc lâm sản
1670/UBND-NL 07/02/2023
1670/UBND-NL 07/02/2023 Kết luận của UBND tỉnh số 167/TB-VPCP ngày 01/5/2023 Thủ tướng Chính Phủ tại Hội nghị với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.
38/2022/NĐ-CP 06/12/2022 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
633/QĐ - UBND 13/10/2022
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
BC 19/09/2022
540/QĐ-GLA 01/07/2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN tỉnh Gia Lai Quyết định về việc thành lập Tổ công tác xử lý khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đến hoạt động ngân hàng.
31/2022/NĐ-CP 20/05/2022
31/2022/ND-CP 20/05/2022
1509/TTg-DMDN 25/11/2021
80/2021/NĐ-CP 26/08/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1054/KH-UBND 30/07/2021
1254/QĐ-CAT-PV01 16/07/2021  Ban hành Quy trình thực hiện tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh chống dịch Covid-19
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
68/NQ-CP 01/07/2021 Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
52/2021/NĐ-CP 19/04/2021 Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế trong năm 2021.
10/2021/QĐ-TTg 16/03/2021 Quyết định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
Số 03/2021/TT-BTC 11/01/2021 HƯỚNG DẪN VỀ MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2019/NĐ-CP NGÀY 01/02/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.
8/QĐ-UBND 06/01/2021 Quyết định  phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn doanh nghiệp
Số 130 /BC-HHDN 31/12/2020 Báo cáo năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Số 633/QĐ-UBND 18/11/2020 Phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021
41/2020/NĐ-CP 04/08/2020 Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
180/QĐ-UBND 21/04/2020 Quyết định thành lập Ban điều phối thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai
544/KH-UBND 13/03/2020 Kế hoạch triển khai thực Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng nằng suất lao động quốc gia.
Số: 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Về công tác văn thư
Số: 28/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.
Số: 22/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04
tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
68/QĐ-UBND 20/02/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021
103/GLA-THNS&KSNB 07/02/2020 Về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng dịch nCoV trên địa bản tỉnh Gia Lai.
138/QĐ-UBND 07/02/2020 Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2020​
41/STTTT-CNTT 01/10/2019 Về việc sử dụng ZALO để tra cứu thông tin
765/QĐ-UBND 30/07/2019 Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2023.
108/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Quy định một số chính sách hỗ trợ về đầu tư du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển du lịch cộng đồng.
05/2019/TT-BKHĐT 29/03/2019
Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 
Số: 659/UBND-KGVX 04/02/2019 Tăng cường công khai thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử.
205/KH-UBND 23/01/2019 Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1740/UBND-KTTH 08/10/2018 Triển khai thi hành Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số: 124/2018/NĐ-CP 19/09/2018 Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 63/2011/NĐ -CP ngày 28/7/2011 Luật Trọng Tài Thương Mại
109/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Nghị định của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ.
34/2018/NĐ-CP 03/08/2018

Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

số 319/QĐ -UBND 09/07/2018 Thành lập trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai
Số: 238/QĐ-UBND 25/05/2018 Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021
194/QĐ-UBND 10/05/2018 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018
173/QĐ-UBND 27/04/2018 Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018
19/2018/QĐ-TTg 19/04/2018 Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
58/2018/NĐ-CP 18/04/2018 Về bảo hiểm nông nghiệp
57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
QĐ 11/2018 04/04/2018 Quyết định về việc ban hành về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số 33/TB-VP 19/03/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định 39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
38/20 18/ND-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp
Số 23/TB-VP 07/03/2018 Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo SỞ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2018
05/2018/TT-BCT 04/03/2018 Quy định về xuất xứ hàng hóa
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Quy định một số Điều của luật An toàn thực phẩm
26/CT-TTg 06/06/2017 Về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
11-NQ/TW 03/06/2017

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII 
Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1899/KH-UBND 29/05/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với Doanh nghiệp.
431/QĐ-UBND 29/05/2017 Ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020
20/CT-TTg 17/05/2017 CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
31/2017/TT-BTC 18/04/2017 Thông tư 31 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. 
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
Số: 63/2011/NĐ-CP 28/07/2011  Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 Luật trọng tài thương mại