Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

SÁNG KIẾN VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH

30/11/2017

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Đông Gia Lai (Agribank ĐGL), trong 2 năm 2016-2017 hoạt động kinh doanh đạt tăng trưởng ấn tượng; ước đến hết năm 2017,  danh sô cho vay đạt 10466 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng; đóng góp công tác an sinh xã hội 5,2 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 254 lao động và thu nhập bình quân 15,4 triệu đồng/ tháng.

         Đạt được hiệu quả kinh doanh trên, một nguyên nhân hết sức quan trọng là Agribank ĐGL đã chú trọng nghiên cứu, xây dựng và áp dụng hiệu quả các sáng kiến kỹ thuật.
          Năm 2016 sáng kiến với đề tài: “ Giải pháp phát triển cho vay hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất quy mô nhỏ, hộ gia đình CBVC”; sáng kiến này đã tạo ra hiệu quả tăng mạnh số lượng khách hàng duy trì hạn mức tín dụng: 18.796 hộ, tăng 11.599 hộ so với năm 2015, tỷ lệ tăng 161%; tổng hạn mức tín dụng ký kết đang còn hiệu lực: 1.924 tỷ đồng, tăng 1.333 tỷ đồng, tỉ lệ tăng 249% so với năm 2015. Sáng kiến đã tạo nhiều thuận tiện cho khách hàng trong việc nhận tiền vay, giảm thời gian đi lại, sử dụng tiền vay vào nhiều mục đích (Khi đến vay chỉ cần lập giấy nhận nợ, hồ sơ vay duy trì trong 3 năm nếu không có nhu cầu tăng hạn mức, sau 3 năm khách hàng có nhu cầu tiếp tục duy trì hạn mức tín dụng thì được gia hạn, mỗi lần gia hạn thêm 3 năm), khách hàng chủ động trả nợ khi có thu nhập, giảm được tình trạng vay nặng lãi để trả nợ. Ngoài việc tạo thuận lợi cho khách hàng, sáng kiến này còn giúp cho Agibank nơi cho vay thuận tiện trong quản lý nợ, kiểm soát được dòng tiền của khách hàng…Đề tài sáng kiến này này được đông đảo khách hàng ủng hộ.
IMG_0218.JPG
          Năm 2017, Agribank ĐGL đã áp dụng sáng kiến với đề tài: “Giải pháp đơn giản hóa bộ hồ sơ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm đối với khách hàng trong hệ thống Agribank ĐGL”; đề tài sáng kiến này đã giảm bớt thời gian chờ đợi của khách hàng đồng thời giảm bớt thời gian thao tác và giảm tải đáng kể về công việc của cán bộ tín dụng ngân hàng, được khách hàng và toàn thể CBNV ủng hộ. 2 đề tài nói trên của Agribank ĐGL có thể nhân rộng ra hệ thống ngân hàng trên toàn quốc./.
VPHH