Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"

05/02/2018

Nhằm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, thân thiện để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, đủ năng lực, có bản lĩnh, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Ngày 31/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Chi tiết văn bản truy cập vào đây