Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

XÚC TIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC DOANH NGHIỆP GIA LAI-NHẬT BẢN

21/06/2018

Sáng ngày 21/6/2018, Ông Nguyễn Tùng Khánh – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh đã đến thăm và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc phối hợp xúc tiến Chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp Gia Lai-Nhật Bản do Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức vào tháng 11/2018.

       Hai đơn vị đã bàn bạc kế hoạch chuẩn bị từ việc tổng hợp thông tin kết nối nhu cầu hợp tác giữa Doanh nghiệp Gia Lai và Doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất chế biến các sản phẩm nông nghiệp, đến việc chọn địa phương Nhật Bản phù hợp và tổ chức Đoàn đi đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất theo yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh ./.
VPHH