Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Vai trò Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được nâng cao

02/04/2019

 
Theo bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 vừa được công bố, Gia Lai đạt 63,08 điểm, đứng thứ 33/63 tỉnh thành, tăng 10 bậc so với năm 2017 và xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên.

Trong chỉ số Tính Minh bạch có nội dung "Vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp trong việc xây dựng chính sách, quy định của tỉnh”, kết quả Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đạt 80% (điểm đăng ký là 65%) và đứng thứ 2 trong toàn quốc sau tỉnh Tuyên Quang 82%.
Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về doanh nghiệp là một trong hai nhiệm vụ hàng đầu của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (cùng với nhiệm vụ "Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp").
                                                                                             
                                                                             -VPHH-